Kho đề kiểm tra môn tin học cấp THCS

Một số đề kiểm tra tin học khối 6,7,8,9 theo từng học kỳ ( 15 phút, 45 phút) bằng file Word, có sẵn đáp án !!!

Kho đề kiểm tra môn toán cấp THCS

Một số đề kiểm tra môn toán khối 6,7,8,9 theo từng học kỳ ( 15 phút, 45 phút) bằng file Word, có sẵn đáp án !!!

Hướng dẫn tải đề trên trang Mediafire

- Khi muốn tải vể nội dung nào thì nháy vào Tải về

- Bạn được chuyển đến trang web của Mediafire, và bắt gặp hình ảnh tương tự như dưới dây:- Nháy vào “Download “, rồi  chờ trong ít phút để tải file về  ——-> Xem tiếp —->   Đọc tiếp